ผ้าไหมมัดหมี่


รายละเอียด

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ระดับดาว 4 ดาว (ปี 2553)

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:คุณวชิราพรรณ นวลศรี บริษัทฉัตรทองไหมไทย 28/1 หมู่ที่ 8 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์:08-1878-4285