เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย


รายละเอียด

วันขึ้น 18 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (และก่อนวันจัดงานประเพณีแห่เทียนโคราช) ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย

กิจกรรม

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา

ชมกระบวนการหล่อเทียนพรรษา

การประกวดหมี่โชคชัย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองโชคชัย ความเหนียวนุ่ม ความอร่อยของเส้นหมี่เป็นที่ติดใจของใครหลายคนที่แวะเวียนมาชิม "คั่วหมี่" ยังดินแดนแห่งนี้

มหกรรมอาหารพื้นเมือง

สินค้า OTOP

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลโชคชัย โทร 0-4449- 1919

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
เว็บไซต์:http://www.chockchai.go.th/

รายการอ้างอิง

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมา/ชัยภูมิ). (2557). เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย. นครราชสีมา: การท่องเที่ยว.,