วัดงิ้ว (ฉิมพลี)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2352 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ผูกพัทธสีมาโรงอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยหลวงพ่อมา เป็นพระบวชที่วัดพระเพลิง และได้ธุดงค์มาปักกลด ปฏิบัติธรรม และได้นำชาวบ้านปลูกที่พักสงฆ์ จนเจริญขึ้น ถึงมีฐานะยกเป็นวัด

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อมา พ.ศ. 2370

2. เจ้าอธิการหลอด พ.ศ. 2442-2476

3. พระชิโนรสธรรมมุนี พ.ศ. 2476-2498

4. พระอธิการสวน พ.ศ. 2481-2498

5. พระอธิการรื่น ธมมโชโต พ.ศ. 2498-2523

6. พระครูสิริชัยธัช (จรัส) พ.ศ. 2523-2549

7. พระครูโกศลธรรมธัช (เจน) พ.ศ. 2500- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งสำคัญ

- หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ที่มาสืบเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำความเสียหายแก่บ้านเรือน และวัดวาอารามในกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก ทางราชการจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ มายังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับหลวงพ่อดำ โดยเชื่อว่าทั้ง 2 องค์ เป็นพระพี่-น้องกัน สันนิษฐานว่า หลวงพ่อดำเป็นองค์พี่ และหลวงพ่อสัมฤทธิ์เป็นองค์น้อง ปัจจุบันหลวงพ่อดำประดิษฐานที่วัดขุนละคร ส่วนหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประดิษฐานที่วัดบ้านงิ้ว อำเภอปักธงชัย สืบมาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ทำวัตรสวดมนต์แปล วัดงิ้ว (ฉิมพลี). นครราชสีมา: วัดงิ้ว (ฉิมพลี) ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.
  3. พงศ์บัณฑิต อินทโสฬส. (2558). วัดขุนละคร. [นครราชสีมา: วัดขุนละคร ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา].