วัดสีคิ้วคณาราม หรือ วัดใหม่สีคิ้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    วัดเก่าแก่แต่โบราณ สร้างปีใดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยในปี พ.ศ. 2460 พระครูวิถารสมณกิจ (บุญ) เจ้าคณะแขวงจันทึก ได้ชักชวนอุบาสก อุบาสิกา ร่วมปฏิสังขรณ์สร้างวัดขึ้นใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดสีคิ้วคณาราม มีเนื้อที่ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม

1. พระครูวิถารสมณกิจ (บุญ) เจ้าคณะแขวงจันทึก ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 2473

2. พระครูวิจิตรกัลยานุวัตร์ (มหาอิน) เจ้าคณะแขวงจันทึก ตั้งแต่ พ.ศ. 2473-2485

3. พระครูวิกรมคณานุการ (มหาเทศ) เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2485-2521

4. พระครูวิกรมคุณานุรักษ์ (อาจารย์บรรเทา ปริปุณโณ” หรือ “หลวงพ่อเป๋) พ.ศ. 2523-7 มี.ค พ.ศ. 2562

5. พระอธิการตรีเมศย์ ธมมาสโย เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถเก่า

- ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดสีคิ้วคณาราม

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- โรงเรียนปริยัติธรรม

- ศูนย์ปฏิบัติธรรมแผนกบาลีและแผนกนักธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:12 หมู่ที่ 5 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
แผนที่:https://goo.gl/maps/EsL3QUVpKjeBw5eW8

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติวัดสีคิ้วคณาราม. สืบค้น22 เมษายน 2562, จาก https://sites.google.com/site/chumchonwatnoisikhiu/prawati-wad-si-khiw-khna-ram
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560