ดอนญ่าควีนสิริกิติ์


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Mussaenda philippica Queen Sirikit
ชื่อวงศ์RUBIACEAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ไม้ประดับของฟิลิปปินส์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2506 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ขอพระราชทานตั้งชื่อตามพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ต้นสูงขนาด 3 ม.
ใบใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับฉาก รูปใบหอกแกมรูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม มักมีขนนุ่มปกคลุม
ดอกช่อดอกขนาดใหญ่ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบคล้ายกลีบดอก สีชมพูอ่อน เส้นใบเด่นชัด ริมกลีบเลี้ยงสีชมพูเข้ม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีเหลืองสด บานอยู่กับต้น 2 วัน ถ้าออกจากต้นจะเหี่ยวเฉาเร็ว ดอกที่เห็นออกเป็นช่อคือกลีบใบ ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายการอ้างอิง

  1. อุทยาน วังตะไคร้. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.wangtakrai.com/flora/category/ไม้ประดับ/157
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย. และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.