ก้ามกุ้งสีทอง


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch
ชื่อวงศ์HELICONIZACEAE
ชื่ออื่นธรรมรักษา
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 ม.
ต้นลำต้นสีเขียวผอมเรียว แตกกอ เป็นพุ่มแน่น
ใบใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 10-50 ซม. ปลายใบแหลมมีติ่งโคนใบมนหรือแหลมเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน อาจมีผิวเหลือบสีแดง เส้นกลางใบหนา ก้านใบยาว
ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งยาว 7-18 ซม. มีกาบรอง ดอก 4-8 อัน โค้งเรียวยาวปลายแหลม เรียงห่างสลับกันเป็นสองแถวในแนวตั้ง ระนาบเดียวกัน ผิวเรียบเป็นมัน สีเหลืองหรืออาจมีจุดประสีแดง กาบรองดอกอันล่างสุดมีสันและปลายสีเขียว กลีบดอกค่อนข้างตรง ผิวเกลี้ยงไม่มีขนปกคลุม ปลายกลีบดอกมีสีเหลือบเขียวเล็กน้อย ออกดอกตลอดปี
ผลผลสด รูปไข่ ยาว 0.75-1 ซม. ผิวมัน สีคราม
การกระจายพันธุ์การแยกหน่อ
ประโยชน์ปลูกมุมอาคาร บังกำแพง ริมลำธาร น้ำตก ปลูกริมถนน ริมทางเดิน ริมสระว่ายน้ำ ริมทะเล ทนน้ำท่วมขัง เเฉะ ปลูกเพื่อตัดดอกเนื่องจากมีอายุการปักแจกันนาน

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คลังภาพ

ดอก
ผล

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/ก้ามกุ้งสีทอง.html เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.