เข็มสามสี


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Dracaena cincta Bak. Tricolor
ชื่อวงศ์AGAVACEAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ต้นลำต้นตั้งตรง มีขนาดเล็ก กิ่งแขนงจะแตกออกตามส่วนข้อของลำต้น ลำต้นแก่จะมีสีน้ำตาลอ่อน ช่วงใบถี่
ใบใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แตกใบถี่ตรงส่วนยอดของลำต้น ใบรูปแถบ กว้าง 1.5-2.0 ซม. ยาว 30-35 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ชอบใบเรียบ แผ่นใบมีสามสีเป็นแถบไปตามความยาวของใบโดยสีแดงจะอยู่ขอบนอก สีครีมหรือเหลืองอ่อนจะอยู่ถัดเข้ามาและสีเขียวจะอยู่ข้างในตรงกลางใบ
ดอกสีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมตอนกลางคืน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง
ผลรูปทรงกลมถึงรี สีเหลือง ส้ม หรือแดง เมล็ดสีขาวถึงน้ำตาล มี 1-3 เมล็ด
การขยายพันธุ์การปักชำ
ประโยชน์นิยมปลูกเป็นกลุ่ม ต้นใหญ่ใช้เป็นประธานสวนหย่อมได้ ปลูกริมทะเล สระว่ายน้ำ สีใบสดใส ควรปลูกใกล้ไม้สีเขียว ไม่ควรปลูกใต้หน้าต่างเพราะต้องตัดแต่งทำให้ไม่สวย

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

ต้น
ใบ

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/เข็มสามสี.html เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.