วัดโนนแต้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ. 2530

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220