วัดสระแก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการคง

2. พระอธิการไม้ คงคปญฺโญ

3. พระสิริธรรมโสภณ (จันทร์ สิริจนฺโท) พ.ศ.2503-ปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230