วัดหนองหัวแรต


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา         

      สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (พระมหาแก่น อนงฺคโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 14

- ต้นมะค่าแต้ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการเลือกสรรให้เป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 4 ม. สูง 25 ม. มีอายุประมาณ 100 ปี สัญลักษณ์ของความสามัคคี ความรัก และความผูกพัน ของชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 8 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก ที่ได้ช่วยกันปลูกไว้บริเวณวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450 และช่วยกันดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบัน

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2540

- วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2561). รุกข มรดกของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: กระทรวง.