ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพมงคล บ้านสระกรวด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    

ประเภทวัด  ศูนย์ปฏิบัติธรรม

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาเอนกประสงฆ์ และกุฏิสงฆ์ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสระกรวด ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290