วัดบัลลังก์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อสร้างและตั้งเมื่อเมื่อใดไม่ปรากฏ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ) พ.ศ. 2525- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ) พระเกจิวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียง ลูกศิษย์กรรมฐานสายครูบาพรหมมา จ.ลำพูน หลวงปู่โง่น จ.พิจิตร หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฯลฯ

- พิพิธภัณฑ์เก็บของโบราณที่ขุดพบได้บริเวณวัดและที่ต่าง ๆ

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
แผนที่:https://goo.gl/maps/jvF3p3DNLGBXFSV8A

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.