สำนักสงฆ์วัดหัวถนน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2535 สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน เหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า หัวถนน เพราะว่าสร้างหมู่บ้านข้างถนนสายสุรนารายณ์ ที่แขวงการทางมาสร้างถนนและได้ทำรูปถนนไว้ชาวบ้านจึงไปสร้างบ้าน ณ ที่ตรงนั้น และตั้งชื่อหมู่บ้านในเวลาต่อมาว่าบ้านหัวถนน ซึ่งที่พักสงฆ์ก็ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระประกอบ ปิยธมฺโม

2. พระอธิการจันทร์ กิตฺติโสภโณ

3. พระสมควร ฐานวโร หัวหน้าสำนักสงฆ์รูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์หัวถนน. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/data-7786.html