ที่พักสงฆ์บึงน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 12 ไร่ เหตุที่ชาวบ้านเรียกว่าบึงน้อย เพราะว่ามีบึงน้อย ๆ อยู่ข้างบึ่งใหญ่ คือ บึงพังเทียม และชาวบ้านส่วนใหญ่ได้แยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านพังเทียมจึงได้ตั้งหมู่บ้านว่าบ้านบึงน้อย ที่พักสงฆ์จึงได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านว่าที่พักสงฆ์บึงน้อย

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครึ้ม เตชธโร หัวหน้าสำนักสงฆ์รูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ที่พักสงฆ์บึงน้อย. ค้นจาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786