วัดกระโบน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน เหตุที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่า กระโบน เพราะว่าเมื่อก่อนพื้นที่รอบ ๆ วัดแห่งนี้เป็นแหล่งทำปูนซีเมนเพื่อก่อสร้างบ้านเรือน และปูนเคี้ยวหมาก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเกลี้ยง นิภาธโร

2. พระอธิการบัลลังก์เตชธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ที่พักสงฆ์กระโบน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560