วัดหนองกกสระตาล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

       ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 สังกัดมหานิกาย โดยมีพระเด่น โสภณปญฺโญ ได้เดินธุดงค์มาปักกลดและนำชาวบ้านปฏิบัติธรรมจนกระทั้งเกิดความเลื่อมใสถวายที่ป่าช้าของหมู่บ้านเนื้อที่ 11 ไร่ เพื่อสร้างที่พักสงฆ์

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเด่น โสภณปญฺโญ พ.ศ. 2541-2551

2. พระวีรพันธ์ พุทฺธสโร พ.ศ. 2551 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 19 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์หนองกกสระตาล. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786