วัดบ้านถนนหัก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 สังกัดมหานิกาย โดยมีนายชิ้น นางชุม กลิ่นถาวร นายเหลือ นางทุย กลิ่นถาวร นางเหวา ผกามาตร นายประเสริฐ นางสวัสดิ์ กลึงกลางดอน และนายมา นางลิ ทำดี นายเที่ยง นายสุทิน คนไทย ได้ร่วมกันยกที่ดินถวายจำนวน 13 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา เหตุที่เรียก วัดถนนหัก เพราะเรียกตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาวัดถนนหักได้ยกขึ้นเป็นระดับวัด ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระประกอบ ตนฺติปาโล พ.ศ. 2536-2540

2. พระสมาน ขนฺติกาโร พ.ศ. 2541-2543

3. พระฉลอง ปญฺญาภาโค พ.ศ. 2544-2545

4. หลวงพ่อเชย อานนฺโท พ.ศ. 2546-2547

5. พระเสนาะ ขนฺติโก พ.ศ. 2548-2550

6. พระอธิการจันทร์ กิตฺติโสภโณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560