วัดบ้านห้วยน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยซื้อที่ดินจากนายสวาสดิ์ วอสูงเนิน จำนวน 7 ไร่ 1 งาน สำนักสงฆ์หรือวัดห้วยน้อย มีอาคารเสนาสนะ กุฏิ และในปี พ.ศ. 2540 ได้สร้างศาลาการเปรียญ

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์สวาสดิ์ ขนฺติโก

2. พระอธิการเสาร์ ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติวัดห้วยน้อย. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786