ที่พักสงฆ์พระงาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      สร้างเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 สังกัดมหานิกาย โดยมีชาวบ้านโกรกพระงามได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 64 ไร่ เพื่อสร้างที่พักสงฆ์พระงาม หรือ วัดพระงาม

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอำนวย อุชุจาโร

2. หลวงพ่ออยู่ ยโสธโร หัวหน้าที่พักสงฆ์รูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ที่พักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์พระงาม. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 262, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786