สำนักสงฆ์โคกสุวรรณ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สร้างวัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2541 สังกัดมหานิกาย ผู้นำขอสร้างวัดคือ นายแสวง ใจซื่อ และตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีเนื้อที่ 6 ไร่

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการชมพู โฆษกาโม พ.ศ. 2552

2. พระอธิการสนอง สุวณฺโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สำนักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560