วัดภิรมย์จิต


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิกาย เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดดอนเปล้า ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดภิรมจิตต์ ตามผู้ขอก่อสร้าง

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสวัสดิ์ ฐิตปสาโท รักษาการเจ้าอาวาสปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:48 หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติวัดภิรมย์จิต. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786