วัดเดิ่นเห็ด (เดิ่นตะโก)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

     ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 สังกัดมหานิกาย โดยมี นายอ่อน ว่าที่ทัพรั้ง ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 8 ไร่ นายดี่ แก่นแก้ว และนายเทิ่ง เข็มมี ร่วมกันบริจาค จำยนวน 6 ไร่ 2 งาน รวมที่ดิน จำนวน 14 ไร่ 2 งาน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และฌาปณสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระบุญล้อม ครุธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ที่พักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์เดิ่นเห็ด (เดิ่นตะโก). สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, ค้นจาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=2&chk_url=&menu_id=7786