ที่พักสงฆ์มาบค่าย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิกาย ในสมัยก่อนที่พักสงฆ์มาบค่ายส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ นายช้าง เทดี พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมใจกันก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้น เพื่อจุดประสงค์เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เนื้อที่ จำนวาน 52 ไร่ ในปี พ.ศ. 2535 หลวงพ่อลอย ได้เดินธุดงค์ผ่านมาและได้จำพรรษาที่ศาลาการเปรียญ นายช้าง พร้อมด้วยชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นมา 2 หลัง และสร้างมณฑป ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 หลวงพ่อสุวรรณ์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์จัดสร้างหลังคาศาลาการเปรียญและพื้น และยังเชิญชวนชาวบ้านปลูกป่า ผักสวนครัว ผักหวาน พืชสมุนไพรต่าง ๆ และได้ปรับปรุงบริเวณที่พักสงฆ์มาบค่าย หรือ วัดมาบค่าย ให้ดูสวยงาม ร่มรื่นยิ่งขึ้น

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อลอย อนาลโย พ.ศ. 2535-2537

2. หลวงพ่อสุวรรณ์ ปณฺทิโต พ.ศ. 2537-2541

3. หลวงพ่อเฉลา วิสารโท พ.ศ. 2541-2548

4. พระขจรศักดิ์ กลฺญาณคุตฺโต พ.ศ. 2549-2551

5. พระสันติ อภิชาโณ พ.ศ. 2551

6. พระธวัชชัย ขนฺติโก หัวหน้าที่พักสงฆ์รูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ที่พักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ที่พักสงฆ์มาบค่าย. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=2&chk_url=&menu_id=7786