วัดกุดไผ่ หรือ วัดกุดไผ่วนาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      สร้าง พ.ศ. 2523 โดยมีนายชม นางฮวย ราศรี ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 12 ไร่ และทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ เป็นที่ป่าช้าเก่าอีก 4 ไร่ รวมมีเนื้อที่ 18 ไร่

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

ที่มาของชื่อ วัดกุดไผ่ หรือ ที่พักสงฆ์กุดไผ่ เนื่องจากในอดีตมีป่าไผ่ขึ้นอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงมากมาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดกุดไผ่ จนถึงปัจจุบัน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระชุม ชยธมฺโม

2. พระประภาส สิริคุตฺโต

3. พระนิพนธ์ นิภาธโร

4. พระใบ ธมฺมธโร

5. พระอธิการจำนง อภินนฺโท เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์กุดไผ่. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=2&chk_url=&menu_id=7786