วัดหนองตะลุมปุ๊ก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงปู่หมั่น สุเมโธ

2. พระครูวิมล สารวิสุทธิ์ (หลวงพ่อแก่น) รักษาการเจ้าอาวาส

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410