วัดบ้านสามเมือง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.angelfire.com/nm/analai2/korach.html