วัดบ้านดอนใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฏร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

สิ่งที่น่าสนใจ

- จิตรกรรมบนฐานพระธาตุ เขียนเรื่องพระเวสสันดร พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ รูปยักษ์ ฝีมือช่างพื้นบ้าน (พระธาตุสร้างเมื่อ พ.ศ. 2475)

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม. ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษา. นครราชสีมา: สถาบัน.