วัดบ้านแฉ่ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สังกัดคณะสงฆ์มหานิ

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการนอง สุธัมโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถไม้ เป็นอุโบสถเก่าแก่ ทำด้วยไม้ทั้งหลัง กว้างประมาณ 7 เมตร ยาว 10 เมตร เสาไม้เหลี่ยม มีฝาปิดล้อมรอบ หน้าต่าง 6 บาน ข้างละ 3 บาน ประตู 4 บาน ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 2 ประตู อุโบสถสร้างติดพื้นภายในทำฐานชุกชีจากพื้นประมาณ 1 เมตร พระประธานหล่อด้วยทองเหลืองและมีพระไม้องค์เล็ก ๆ วางอยู่บนฐานประมาณ 30 กว่าองค์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม. ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษา. นครราชสีมา: สถาบัน.