ลิเกคณะสมยศ ลูกอ่างทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา นายสมยศ กสิผล เกิด พ.ศ.2486 พ่อชื่อหยวก แม่ชื่อย้อย กสิผล เป็นคนอ่างทองโดยกำเนิด เมื่อ พ.ศ.2516 ก็ได้ลงมาทำการแสดงที่โคราช ชาวโคราชให้การตอบรับเป็นอย่างดีจึงตั้งป้ายเป็นเจ้าของคณะลิเกเอง ชื่อคณะ “สมยศ ลูกอ่างทอง” ต่อมาท่านไม่สบาย และได้เสียชีวิตลงในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ด้วยโรคเบาหวานและติดเชื้อในกระแสเลือด ลูกๆ จึงได้ดูแลคณะต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อเจ้าของคณะ นายทัศนีย์ กสิผล

ชื่อพระเอก ยงยุทธ ลูกอ่างทอง, สายันต์ ลูกอ่างทอง และสมรักษ์ ลูกอ่างทอง

ชื่อนางเอก ขวัญใจ ลูกอ่างทอง

ชื่อตัวโกง สายธาร ลูกอ่างทอง

ชื่อตัวตลก ลูกหน่าว ลูกอ่างทอง, ปลาไหล ลูกอ่างทอง

โอกาสในการแสดง

             งานแก้บน

             งานงิ้ว

             งานฉลองอัฐิ

             งานบวช

             งานปีใหม่

             งานสงกรานต์

เนื้อเรื่องที่แสดง

             ตายก่อนแต่ง

             มารศาสนา

ความเห็นของโต้โผ

1. ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพลิเก

       1.1 สมัยนี้มีวงอีเล็กโทน นักร้อง นักเต้นเยอะ วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ชอบมากกว่าลิเก

      1.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างให้คณะลิเกไปเล่นมีค่าใช้จ่ายที่สูง บางครั้งเจ้าภาพงบไม่ถึงต้องการคณะลิเกที่ค่าจ้างถูกๆ แต่ถ้าจ้างถูกคณะลิเกก็ไปเล่นให้ไม่ได้เพราะไม่พอกับรายข่ายที่คณะลิเกจะต้องจ่าย เจ้าภาพจึงไปหามหรสพอื่นแทนทำให้คณะลิเกไม่ค่อยมีงานออก

2. อนาคตของลิเกโคราช

             ในอนาคตอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ลิเกไทยไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังจะได้รู้จักลิเกไทย ลิเกไทยของเราจะได้ไม่หายสาบสูญ

รางวัลเกียรติยศ

             พ.ศ. 2531 โล่เกียรติยศ ลิเกเมืองโคราช ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ลิเกโคราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:625/45 หมู่บ้านเอื้ออาทรโชคชัย ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. ชลันดา แจ่มวงศ์, กาญจนา ปลาน้อย และชุลีพร ไชยสน. (2559). ลิเกคณะสมยศ ลูกอ่างทอง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
  2. ทัศนีย์ กสิผล. (สัมภาษณ์) 19 มกราคม 2559.