วัดซับยาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ และหอกลอง-ระฆัง 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสุวรรณธรรมโกศล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 16

- รอยพระพุทธบาท

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:113 บ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
แผนที่:https://goo.gl/maps/42Z8gWFD2U7hrNko9