วัดป่าธรรมดา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2513 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมี พระครูพิพิธธรรมรส (หลวงพ่อบัญญัติ อนุตตโร) เป็นผู้ก่อตั้ง

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูพิพิธธรรมรส (หลวงพ่อบัญญัติ อนุตตโร) พ.ศ. 2513-2548

2. พระสุวิทย์ ญาณธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พุทธเจดีย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในมีรูปปั้นจำลองหลวงพ่อบัญญัติ ญาณธมฺโม

- ไม้กลายเป็นหิน 

- ประเพณีจุลกฐิน 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, จุลกฐิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120