วัดโคกปราสาท


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านโนนไม้แดง ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เนื่องจากวัดตั้งอยู่ฟากข้ามห้วยลำมาศ จึงขึ้นกับ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ดังนั้น วัดโคกปราสาทจึงอยู่ระหว่าง อ.พิมาย และ อ.ห้วยแถลง

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240