พระอธิการทองดี ผริตฺตธมฺโม, 2478-2534


รายละเอียด

อดีตเจ้าอาวาสวัดกองพระทราย

ประวัติ

       พระอธิการทองดี ผริตฺตธมฺโม สกุลเดิม มอบกระโทก เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2474 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา บิดา ชื่อ นายสุข มอบกระโทก มารดา ชื่อ นางยัง มอบกระโทก

อุปสมบท

       เข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ พัทธสีมา วัดบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

       พระอุปชฌาย์ พระครูพรหมพงษ์พิสุทธิ

       พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดเฮ่ง

       พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาชู

มรณภาพ

       วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 รวมอายุได้ 60 ปี อายุพรรษา 36 พรรษา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. วัดกองพระทราย. (2551). ที่ระลึกงานทำบุญฉลองศาลาการเปรียญวัดกองพระทราย. นครราชสีมา: วัดกองพระทราย.