วัดทองหลางใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย ในปี พ.ศ. 2482 ขุนกุดจอกกรรมจร กำนันบ้านทองหลางใหญ่ ได้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น โดยได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดบ้านทองหลางใหญ่

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระมาก มทุจิตฺโต พ.ศ. 2482-2495

2. พระเกิด พ.ศ. 2495-2502

3. พระแจ้ง พ.ศ. 2502-2532

4. พระรังสรรค์ พ.ศ. 2532-2536

5. พระแตง สุจิณฺณธมฺโม พ.ศ. 2536-2538

6. พระบุญ สุภทฺโท พ.ศ. 2538-2539

7. พระวิชัย คุตฺตธมฺโม พ.ศ. 2539

8. พระครูสุวรรณกิจจาภิรักษ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:52 บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560