ตลาดผลไม้กลางดง


รายละเอียด

ประเภทหลัก กิจกรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งจำหน่ายผลิตผลเกษตรของนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะน้อยหน่า และผลไม้ตามฤดูกาลของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ตลาด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320