วัดหนองสนวน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 สังกัดมหานิกาย เป็นที่พักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ และป่าเมืองไผ่ มีเนื้อที่จำนวน 50 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2521 คณะกรรมการหมู่บ้านหนองสนวน มอบหมายให้นายสง่า สุดลา ได้ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นที่บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 นามว่า "วัดหนองสนวน"

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา
  2. วัดหนองสนวน. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/2012/04/วัดหนองสนวน