งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมในการใช้ผ้าไหม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่ของดีเมืองโคราช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และของดีขึ้นชื่อเมืองโคราชทั้ง 32 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอปักธงชัย เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและผลิตผลจากรังไหมในภาคอีสาน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลวดลาย คุณภาพของผ้าไหม ที่ถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของชาวปักธงชัยและสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปริมาณมาก

     กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเมืองปักที่มีชื่อเสียง

- การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี อำเภอปักธงชัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองโคราชที่มีชื่อเสียงจาก 32 อำเภอ

- การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก

- การประกวดการทำอาหาร โต๊ะโคราช ครัวโคราชสู่ครัวโลก

- การประกวดโค

- การประกวดเต้นของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

- การประกวดธิดาผ้าไหม

- การประกวดผ้าไหมประเภทต่าง ๆ

- การสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหม และการเขียนนวัตกรรมบาติกเย็น

- การแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังตลอดงาน

- การแสดงนิทรรศการผ้าไหม

- การแสดงพันธุ์ปลา

- การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหม

- การแสดงวัฒนธรรมไทยเวียงเมืองปักของชุมชนบ้านดู่

- การออกร้านนิทรรศการแสดงนวัตกรรมผ้าไหมไทย 

- การออกร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ

- ผลิตภัณฑ์ไหมจากภาครัฐ และเอกชน

- การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนบ้านธงชัย

- การแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- วิถีชีวิตชุมชนบ้านดู่ สุดยอดการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำอันตระการตา

กำหนดการจัดงานในอดีต-ปัจจุบัน

- ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2549

- ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2551

- ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2552

- ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553

- ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2554

- ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2555

- ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2556 ใช้ชื่อ เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช

- ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

- ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2558

- ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2559 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ยกเลิกการจัดงาน เนื่องด้วย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย

- ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562

- ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2563

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

เทศกาล

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์:ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย โทรศัพท์ 0 4444 1119 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปัก โทรศัพท์ 0 4444 1122 ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030, 0-4421-3666