นายพิชิต ชาญชัย


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2499

ด้านการศึกษา

- การศึกมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- จัดกิจกรรมนักเรียนน เช่น กิจกรรมการอบรมศีลธรรม กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

- พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น หัวหน้าหมวดสังคม หัวหน้าจิตวิทยา

- มีการรวบรวมหลักสูตร และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่ครู อาจารย์

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:338 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.