นางยุพา บุญชะโด


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2499

ด้านการศึกษา

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า ถ.ท่าช้าง-หนองหัวแรด ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- เป็นเจ้าของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

- ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดครูผู้ฝึกวินัยนักเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2538 ระดับอำเภอ

- ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2538 ของคุรุสภาอำเภอ

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:71 หมู่8 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.