นางวลัยพร พุกกะเวส


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 16 เมษายน 2504

ด้านการศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2533 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น กลุ่มโรงเรียนเมืองพัทยา และระดับอำเภอ

- พ.ศ. 2538 ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง ประเภทข้าราชการครูสายผู้สอน

- พ.ศ. 2539 เป็นวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.