นายสนัด เมนะรัตน์


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484

ด้านการศึกษา

- คุรศาสตรบัณฑิต ราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการทำงาน

- พ.ศ. 2524 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสลักใด ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2526 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น จากสปอ.สูงเนิน

- พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลที่ 1 นักเรียนมารยาทดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

- พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ระดับอำเภอ

- พ.ศ. 2538 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น โครงการทันตสาธารณสุขดีเด่น

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:87 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.