นางสมพันธุ์ วงศ์จำปา


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2488

ด้านการศึกษา

- คุรศาสตรบัณฑิต ราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการทำงาน

- พ.ศ.2534 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านพลับพลา 67 ถ.พลับพลาบำรุง ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2530 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ได้รับเกียรติยศเป็นข้าราชการครูดีเด่น

- พ.ศ. 2530 มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:150 ถ.พิชิตคเชนตร์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.