อำเภอบัวลาย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากสระน้ำประจำหมู่บ้าน มีบัวมากมาย จึงได้ชื่อว่า "บัวหลาย" ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "บัวลาย"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลบัวลาย กิ่งอำเภอบัวลาย นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/303003