ตำบลพันดุง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนตำบลพันดุงมีพื้นที่ติดทะเล มีการค้าขายทางทะเลและ มีเรือสำเภาบรรทุกสินค้า และทองมาชนโขดหินทำให้เรือล่ม ในปัจจุบันยังมีโขดหินรูปร่างคล้ายหัวเรือ และท้ายเรือปรากฎอยู่ ชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านพันดุง" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301903