แก้งสนามนาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       มีที่มาจาก "แก่ง" เป็นแก่งหินในลำน้ำชีบริเวณบ้านแก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ เมื่อถึงฤดูร้อนบริเวณแก่งหินในลำชีตื้นเขินสามารถเดินเที่ยวข้ามลำชีไป-มาได้ จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนหนุ่มสาวชุมชมเล่นน้ำในเกาะแก่งของลำน้ำชีจำนวนมากเป็นที่มาของคำว่าแก่งสนามนาง และแผลงมาเป็น "แก้งสนามนาง" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง. (2552). ข้อมูลอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. [นครราชสีมา: ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง].