ตำบลบ้านปรางค์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งชื่อตามโบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลบ้านปรางค์"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300405