ตำบลครบุรี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       คำว่า "ครบุรี" แปลว่า เมืองต้นน้ำหลัก เมืองสายน้ำ เพราะประกอบด้วย แควน้ำ และลำห้วย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมากมายไหลมารวมกัน จึงเรียกว่า "สาครบุรี" ต่อมาเรียกว่า "ครบุรี"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลครบุรี อำเภอครบุรี นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300203