บ้านลำเพียก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       คำว่า "ลำเพียก" มาจากชื่อของลำน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติทับลาน ชาวบ้านที่มาตั้งหมู่บ้านในบริเวณดังกล่าวจึงตั้งชื่อ "บ้านลำเพียก" ตามลักษณะที่ตั้ง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300209