ตำบลอรพิมพ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สำหรับคำว่า "อรพิมพ์" คนเก่าแก่เล่าว่า เดิมที่บ้านอรพิมพ์ (หมู่ที่ 1) มีสาวงาม ชื่อ อรพิมพ์เป็นนางสนมของเจ้าเมืองขอม ซึ่งเดินทางไปมาระหว่างบ้านของสามี กับบ้านของพ่อแม่ตนเอง ขณะนั้นมีท้องอ่อน ๆ เกิดอาเจียน (ราก) หมู่บ้านข้างเคียงจึงได้ชื่อว่าบ้านนางราก ต่อมาเพี้ยนเป็นนาราก (หมู่ที่ 2, 3) และชื่อตำบลได้เรียกตามชื่อของนางสนมคนนั้น คือ ต.อรพิมพ์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300207