ตำบลชุมพวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากมีต้น "พลวง" มากจึงเรียกว่า "ชุมพวง" และกลายมาเป็นชื่อตำบลดังกล่าว

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301701